ZAJĘCIA TEATRALNE

  • Zajęcia teatralne (40 godz.)

Na zajęciach uczestnicy zapoznają się z podstawowymi elementami gry aktorskiej oraz ekspresji scenicznej. Rozwiną swoje zdolności ruchowe, a także zapoznają się z metodami relaksacji ciała, usprawniającymi artykulację emisję głosu i dykcję.